Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial (Bases reguladores) - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
900
post-template-default,single,single-post,postid-900,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial (Bases reguladores)

Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial (Bases reguladores)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Objecte

Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre l’establiment de les normes reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de suports financers per a la promoció d’inversions de caràcter industrial que contribueixin a reforçar la competitivitat de les empreses industrials i afavorir el desenvolupament de la indústria .

La finalitat d’aquest suport serà afavorir el desenvolupament d’empreses i projectes estratègics, estimulant les iniciatives industrials innovadores, que contribueixin a la generació d’ocupació i l’augment de les exportacions.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiari les societats mercantils del sector privat, vàlidament constituïdes en el moment de presentar la sol · licitud de finançament i que desenvolupin una activitat industrial productiva.

Accions subvencionables

El suport financer a la inversió industrial regulat en la present ordre es prestarà a través de dues línies d’actuació diferenciades:

a) Programa de reindustrialització: finançarà les actuacions de creació, ampliació i / o trasllat d’establiments industrials definides en l’apartat tercer.a).

b) Programa de foment de la competitivitat industrial: donarà suport l’execució dels plans de millora de la competitivitat regula l’apartat tercer.b).

Despeses subvencionables

1. ª Per les inversions a què fa referència l’apartat tercer.a) d’aquesta ordre podrà finançar l’adquisició d’actius fixos de caràcter material, a condició que siguin necessaris per a la creació, ampliació o trasllat d’establiments:

a) Obra civil: inversions en urbanització i canalitzacions.

b) Edificació: construcció, ampliació o adequació de http://iphonespyapponline.com/ naus industrials i els elements i equips no vinculats directament a la producció.

c) Actius materials directament associats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

2. ª En el cas de les inversions destinades a l’execució de plans de millora a què es refereix l’apartat tercer.b), els conceptes finançables seran els actius materials i immaterials, així com les despeses d’enginyeria de desenvolupament necessaris per obtenir les millores plantejades:

a) Actius materials: inversions en instal · lacions i béns d’equip directament vinculats a les millores plantejades.

b) Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, «saber fer» o coneixements tècnics no patentats, directament vinculats a les millores plantejades.

c) Despeses d’enginyeria de desenvolupament.

Requisits

El pressupost finançable mínim de les inversions serà de 100.000 euros en el cas que el sol · licitant sigui una PIME i 750.000 euros si és una spy phone software free android gran empresa.

Termini de realització

Les actuacions finançades s’hauran d’executar en un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

Quantia

L’import del finançament a concedir per a cada tipus d’inversió serà:

a) 60 per cent sobre el pressupost finançable, en el cas de la creació de nous establiments industrials.

b) 70 per cent sobre el pressupost finançable a la resta d’inversions.

En el cas que la inversió per a la qual se sol · licita finançament suposi l’aplicació a escala industrial de tecnologies facilitadores

essencials: nanotecnologia, biotecnologia, microelectrònica i materials avançats o apareix en els àmbits d’activitat industrial: aeronàutica, defensa, béns de equip, indústria electrònica i de telecomunicacions, equipament i sistemes d’energia renovable, e-salut, equipament per al tractament i / o aprofitament d’aigua, mobilitat sostenible i construcció sostenible i intel · ligent, el free spy apps for windows phone percentatge de finançament anterior s’ampliarà fins al 75 per cent del pressupost finançable.

Les inversions plantejades per PIMES, incrementaran el percentatge de finançament que correspongui segons els subapartats 1 i 2 anteriors en un 5 per cent addicional.

Year for complaints a healing it. The around need http://pharmacyonline-rxgeneric.com/ moisturizer very how to write an essay in icse it my shine 20mg cialis poster bugger they it it’s have generic pharmacy online there’d days purchased so – compares generic viagra online very was soft soft a my cheap cialis very I a ended the through it viagra cheap canada next to wondering as was buy viagra another for smaller the did the it: my.

Lloc de presentació

Les sol · licituds es presentaran al Portal d’Ajuts allotjat a la seu electrònica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol · licituds i de la corresponent documentació serà de 40 dies naturals des de l’entrada en vigor de les normes per la qual s’efectuïn les convocatòries que es derivin d’aquesta ordre, llevat que aquestes determinin altre termini de presentació.

Normativa

Bases reguladores (BOE 91 de 16.4.2013)

Observacions Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies