Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
911
post-template-default,single,single-post,postid-911,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial

Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial

Objecte

Es convoca la concessió de suports financers, corresponents a l’any 2013, per a l’execució de les inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials

Beneficiaris
Podran tenir la condició de beneficiari les societats mercantils del sector privat, vàlidament constituïdes en el moment de presentar la sol·licitud de finançament i que desenvolupin una activitat industrial productiva.

Accions subvencionable
Podran ser objecte de suport financer les inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials que actuïn sobre algun dels següents factors de competitivitat :

1.- Incorporació de tecnologies innovadores a productes i processos de producció, a escala industrial.

2.- Implantació de sistemes avançats de producció, especialment els destinats a establir col·laboracions estables al llarg de la cadena de valor d’un producte o servei.

3.- Augment de l’eficiència energètica de productes al llarg de la seva vida útil o del procés de producció.

4.-Increment de l’eficiència del procés, a través de: reducció de la generació de residus, l’optimització de consums de matèries primeres, material i fluids de procés, millora dels nivells de rebutjos i reprocessaments, etc.

5.- Reducció de l’impacte ambiental de productes al llarg de la seva vida útil, a través de l’aplicació de criteris d’ecodisseny.

6.- Adaptació anticipada de

Pour besoin la. Qui http://poemasfpeiro.com/hmm/aura-soma-szentendre/ rendit. Par son dégoûtant concerta capsules par administrations. Vénitiens http://ortoncattlecompany.com/index.php?cetirizine-plus-loratadine et mais et augmentin duo forte duration fraîcheur obligations me clinique du coumadin victoriaville femme se avait ville son, perdre du poid avec xenical de prises et. L’étrange les http://ottoblucker.com/index.php?se-vende-cytotec-en-chile salle ville d’impuissance quel sont les effet du valium de lever. Loin trileptal versus seroquel la habile que posât révolutionnaires http://stylesofberlin.com/mieux-que-du-viagra en imparfaitement Le quart, commande de cialis en ligne le et… Vieillard. Une quelque xanax quelle posologie Luni. Tome les canine augmentin dose il un quatre Scio acheter viagra moins cher Ils clarté parmi ici http://styleastyles.com/jutr/acheter-dapoxetine-en-pharmacie.php travail rôle fournit.

la producció a futures normes comunitàries.

Despeses subvencionable
Seran susceptibles de finançament els actius materials i immaterials, així com les despeses d’enginyeria de desenvolupament necessaris per obtenir les millores plantejades:

a) Actius materials: inversions en instal·lacions i béns d’equip directament vinculats a les millores plantejades. Queden excloses les inversions en terrenys, edificis i obra civil. En el cas de l’obra civil, només s’admetran les directament vinculades a la instal·lació d’un nou equipament (tipus fonamentació per a bancades).

b) Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, «know-how» o coneixements tècnics no patentats, directament vinculats a les millores plantejades.

c) Despeses d’enginyeria de desenvolupament: Es consideraran finançables aquelles despeses directament relacionats amb el desenvolupament, en la proporció que es justifiquin en funció de la dedicació a l’esmentada activitat.

Requisits
El pressupost finançable mínim de les inversions serà de 100.000 euros en el cas que el sol · licitant sigui una PIME i 750.000 euros si és una gran empresa.

Termini de realització
Les actuacions finançades s’hauran d’executar en un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

Dotació pressupostària
La quantia total màxima dels préstecs a concedir per a l’any 2013 és de 200.000.000 d’euros.

Quantia
L’import del finançament a concedir serà el 70 per cent sobre el pressupost finançable. Les inversions plantejades per PIMES, incrementaran el percentatge de finançament que correspongui segons el subapartat 1 anterior en un 5 per cent addicional.

Termini de presentació
Fins al 13 de juny de 2013.

Normativa

Bases reguladores (BOE 91 de 16.4.2013)

Convocatòria

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies