Ajuts de minimis al sector agrícola per a l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible corresponents a 2020 - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3566
post-template-default,single,single-post,postid-3566,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible corresponents a 2020

Ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible corresponents a 2020

Les explotacions agràries han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en la planificació de la fertilització per adoptar mesures encaminades a assolir una fertilització eficient i sostenible, fent un ús més adequat dels fertilitzants orgànics i minerals per millorar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies de Catalunya, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de l’explotació.

Per fomentar que les explotacions agràries puguin rebre un servei d’assessorament de qualitat, es considera adient afavorir el manteniment d’entitats que comptin amb personal especialitzat per a realitzar un treball de suport tècnic, recomanació i planificació en fertilització, d’acord amb la normativa i els criteris tècnics establerts.

Objecte: L’objecte dels ajuts d’aquesta Ordre és subvencionar el cost de la prestació i el manteniment dels serveis en matèria d’assessorament en fertilització sostenible adreçats a ajustar l’aportació de nutrients a les necessitats dels conreus d’acord amb pràctiques de fertilització eficients i sostenibles que contribueixin a incrementar la qualitat del sòl, prevenir la contaminació de les aigües, reduir les emissions d’amoníac i contribuir a la mitigació del canvi climàtic, mitjançant les actuacions d’assessorament tècnic detallades a l’annex 2.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o altres tipus d’unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya que acreditin disposar del servei d’assessorament en fertilització sostenible mitjançant contracte de servei d’assessorament o mitjançant certificat de pertinença a l’entitat assessora.

Són persones sol·licitants i perceptores d’aquests ajuts les persones professionals autònomes, les persones jurídiques, les entitats associatives, les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les organitzacions de persones productores i les organitzacions professionals agràries que hagin realitzat, en el període que fixi la convocatòria de l’ajut, les actuacions assenyalades a l’annex 2 i disposin de persones assessores en fertilització.

Despeses subvencionables: Són despeses subvencionables els honoraris de les persones professionals autònomes i els costos laborals (que inclouen el salari amb la part proporcional de la paga extraordinària, la Seguretat Social, la quota empresarial i l’IRPF retingut) del personal tècnic contractat per efectuar les activitats d’assessorament tècnic en matèria de fertilització que incloguin les actuacions detallades a l’annex 2 de l’Ordre ARP/139/2020. La despesa haurà haver-se efectuat dins del període que estableixi la resolució de convocatòria de l’ajut.

Requisits: Les persones sol·licitants i perceptores:

  • Han d’haver realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització, o tenir contractats o contractar els serveis de personal tècnic que hagi realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització d’acord amb els apartats 3 i 4 de l’article 32 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
  • Han d’haver assessorat un mínim de 30 persones agricultores durant el període especificat a la convocatòria per dur a terme les actuacions subvencionables.

Quantia: L’ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària aplicable a les despeses d’honoraris o ocasionades pels costos laborals per la prestació de serveis descrits en l’annex 2 per part de persona perceptora que presta el servei d’assessorament en matèria de fertilització.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar són les que determina la convocatòria corresponent.

Lloc de presentació: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d’ajuts corresponent.

Normativa: Bases reguladores (DOGC núm. 8194 de 05.08.2020)

Observacions: Les persones sol·licitants i perceptores han de realitzar les actuacions objecte de l’ajut entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la convocatòria i el 23 d’octubre de l’any natural de la convocatòria. La documentació justificativa de l’ajut s’haurà de presentar d’acord amb el termini que estableixi la convocatòria perquè es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies