Nova línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3615
post-template-default,single,single-post,postid-3615,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Nova línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Nova línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Davant la situació sanitària internacional provocada per la COVID-19, els consells reguladors de les denominacions d’origen preveuen que la disminució dels ingressos dels cellers en 2020 serà de fins al 35% respecte de l’any anterior.

A Catalunya hi ha 11 denominacions d’origen relatives al vi amb uns 600 cellers inscrits, els quals són empreses amb unes característiques que limiten el seu accés a les línies de  subvenció publicades pel Departament d’Empresa i Coneixement en 2020 en els àmbits de la indústria, el turisme i el comerç. La manca d’activitat del comerç al detall amb establiment a peu de carrer o d’activitat enoturística i tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris són algunes de les particularitats esmentades.

El teixit empresarial dels cellers el componen majoritàriament pimes, les quals tenen menys recursos que les empreses grans per mantenir la seva activitat i l’ocupació en el context de la pandèmia provocada per la COVID-19 i, alhora, també menys recursos per accedir als mecanismes de finançament que la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat han posat en funcionament. Per aquest motiu aquestes bases reguladores reconeixen la singularitat dels cellers com a pimes en relació amb els seus nivells de facturació i el nombre i el règim d’afiliació dels seus treballadors/ores.

En aquest context el Departament d’Empresa i Coneixement ha decidit publicar una línia de subvencions específica amb l’objectiu de contribuir al manteniment de l’activitat dels cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Beneficiaris

 1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els cellers inscrits en alguna de les denominacions d’origen de Catalunya que tinguin treballadors/ores d’alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre de 2020.
 2. Als efectes d’aquesta Ordre s’entén per celler el conjunt d’instal·lacions que es dediquen a l’elaboració i l’emmagatzematge de productes vitivinícoles, d’acord amb la definició que en fa la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura (DOGC núm. 8080, de 5.3.2020).
 3. A efectes d’aquesta Ordre tenen la consideració de pime les empreses amb un màxim de 249 treballadors/ores.

Requisits

 1. Tenir la condició de celler d’acord amb la definició que estableix la base 2.2 anterior.
 2. Estar inscrits a alguna de les denominacions d’origen de Catalunya.
 3. Tenir la condició de pime d’acord amb la base 2.3 anterior.
 4. Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
 5. Tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret 463/2020, i el 31 de desembre de 2020.
 6. Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març de 2020, i el 20 de juny de 2020, i respecte del mateix període de l’any anterior.
 7. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 8. En el cas de les mitjanes empreses, no tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) de 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en situació de crisi a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19.
 9. En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d’empresa en situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.
 10. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. (veure ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre)

Despeses subvencionables

És subvencionable el nombre de treballadors/ores d’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020, d’acord amb la base 2.1 anterior.

Quantia dels ajuts

La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador/a d’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.

L’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris pot ser anterior a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març; i la baixa, si s’escau, ha de ser en una data posterior.

L’import de la subvenció és en funció de la durada de l’alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris:

 • 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4.
 • 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.

L’import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros.

 

ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies