Convocatòria d'Ajuts LEADER al Desenvolupament Rural - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3865
post-template-default,single,single-post,postid-3865,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Convocatòria d’Ajuts LEADER al Desenvolupament Rural

Convocatòria d’Ajuts LEADER al Desenvolupament Rural

 

AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022

 

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodología Leader, amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats mitjançant l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries: Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en Recuperació del patrimoni cultural i natural, Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Despeses subvencionables i Requisits

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Realitzar inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b) Realitzar projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural aproposta dels GAL seleccionats.

c) Els projectes han de ser viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, als efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e) Comprometre’s a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

f) En el cas de persones jurídiques (amb o sense finalitat de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

Termini de realització i Quantia

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació com a màxim el 30 d’abril de l’any següent al de la resolució de concessió de l’ajut. Cal tenir en compte la possibilitat de sol·licitar-ne una pròrroga, tal com estableix l’apartat 13.3. L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases. Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80%
de les despeses elegibles. L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.
Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per Mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d’acord amb el procediment que estableix l’annex 5, i mitjançant els formularis normalitzats que estableix el DAAC per a aquest tràmit presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 8661 de 05.05.2022)

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies